Sabancı’da ilk kez 4’üncü jenerasyon yönetimde

Kerim ÜLKER

Türk ekonomisinin öncü gruplarından Sabancı Holding’de 4’üncü jene­rasyon ilk kez göreve geldi. Mer­hum Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan, önceki gün yapılan genel kurul ile holdingin yönetim kurulu üyesi oldu. Böylece yeni görev­lendirme ile Sakıp Sabancı’nın da ilk kez bir torunu yönetimde görev almış oldu.

Hacı Ömer Sa­bancı Holding’in 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplan­tısı’nda alınan kararlar Kamu­yu Aydınlatma Platformu’nda yer aldı. Yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile vazife görmek üze­re, Güler Sabancı, Erol Saban­cı, Suzan Sabancı Dinçer, Serra Sabancı, Elçin Melisa Sabancı Tapan, Cenk Alper, Hayri Çul­hacı, Mehmet Kahya ve Hüse­yin Gelis seçilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Şirketimizin Ge­nel Kurul Toplantısı’nı takiben yapılan Yönetim Kurulu toplan­tısında görev dağılımı aşağıda­ki gibi belirlenmiştir: Başkan Güler Sabancı, Başkan Vekili Erol Sabancı, üyeler; Suzan Sa­bancı Dinçer, Serra Sabancı, El­çin Melisa Sabancı Tapan, CEO Cenk Alper. Bağımsız üyeler ise Hayri Çulhacı, Mehmet Kahya, Hüseyin Gelis.”

Elçin Melisa Sabancı Tapan, holdingde ayrıca Kurumsal Yö­netim, Atama ve Ücretlendir­me Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde üye­lik görevini de üstlenmiş oldu.

Global Citizen Forum’da Türkiye’yi temsil etti

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Elçin Me­lisa Sabancı Tapan, Sakıp Sa­bancı‘nın kızı Sevil Sabancı ve Eran Tapan çiftinin evladı. Dedesi eski Sümerbank Genel Müdürü Erkan Tapan, babaan­nesi ise Elçin Tapan. Babaan­nesinin ismini alan Elçin Meli­sa Sabancı Tapan, İngiltere’de Uluslararası İşletme ve Psiko­loji dallarında lisans eğitimi alan aldı.

Ardından ABD’de Co­lumbia Üniversitesi’nde Eko­nomik ve Siyasal Kalkınma üzerine yüksek lisans yapan Elçin Melisa Sabancı Tapan, iş hayatına Körfez Bölgesi’nin bir dönem en önemli fonlarından biri olan ve Türkiye’de de yatı­rımları bulunan Abraaj Capi­tal’de staj yaparak başladı. Ta­pan, dünyaca ünlü danışmanlık şirketlerinden PwC’de şirket değerlendirmeye yönelik 6 ay­lık bir program aldı.

2017 yı­lında Bridgestone firmasın­da iş hayatına devam eden Sa­kıp Sabancı’nın torunu Tapan, küresel dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen, dünya­nın önde gelen fikir liderleri, ülke yöneticileri, CEO, oyuncu ve sanatçıların katıldığı, ken­dini gelecek nesiller için dünya vatandaşlık kriterlerini iyileş­tirmeye adamış bir uluslarara­sı eylem platformu olan Global Citizen Forum’da Türkiye’yi temsil etti.

2019 yılı sonbaha­rında sanat alanındaki üre­timlerin sürdürülebilirliğine destek olmak adına Gate 27’yi hayata geçiren Elçin Melisa Sabancı Tapan, New York’ta­ki Guggenheim Müzesi, Mu­seum of Modern Art ile Whit­ney Müzesi’nin aktif üyesi ko­numunda.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir