Kadın ile Erkek Arasındaki Ücret Farkını Gösteren Raporları

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda en kritik başlıklar olarak karşımıza eğitim ve iş dünyası çıkıyor. Eğitim noktasında yıllardır sürdürülen sayısız proje ile fark giderek kapansa da, eğitim alan kadınların iş dünyasına katılımın sağlanması ve eşit koşullarda çalışmaları konusunda halen yapılması gereken çok şey var.

Çünkü kadınlar iş dünyasına katılım oranları halen erkeklere kıyasla oldukça düşük. Kariyerini başlatabilmiş kadınların ise bir başka sorunu var; aynı/eşit seviyede pozisyonda çalıştıkları erkeklere kıyasla daha düşük maaşlar almak…

Raporlar, kadınların dünyanın her yerinde erkeklerden düşük ücretle çalıştığını gösteriyor;

Dünya çapında ortalama verilere bakıldığında, bir erkeğin kazandığı 1 dolara karşılık, kadın 77 cent kazanıyor. Birleşmiş Milletler’in paylaştığı verilere göre, kadınlar ile erkekler arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkının ortadan kalkması için; eğer bu hızda ilerlersek 257 yıl gerekiyor.

Kadınlar Günü gibi özel günlerde bol bol fotoğrafla ‘kadın çalışan sayılarından ve kadın çalışanlarıyla gurur duyduklarından’ bahseden şirketler, iş maaşa gelince ne yazık ki aynı pozitif imajı çizemiyor.

Bu ikiyüzlülüğü ortaya koyarak farkındalık yaratmak için oluşturulan bir Twitter botu olan ”Gender Pay Gap Bot”, her sene Kadınlar Günü’nde Birleşik Krallık’taki 250 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin kadın-erkek ücret farkı oranlarını açıklıyor…  Aşağıdaki örnekte olduğu gibi farklı şirketlerin oranlarına bakarak durumun ciddiyetine göz atmak isterseniz hesabı ziyaret edebilirsiniz…

Türkiye’de de durum iç açıcı değil;

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan ”Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ücret Farkının Ölçümü” raporuna göre Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkı oranı %15,6. Cinsiyet ücret farkını ücretli çalışan kadınların ve erkeklerin farklı eğitim düzeylerinde ve sektörlerde yoğunlaşmasından kaynaklanabilecek etkilerden kurtarmak amacıyla hesaplanan faktör bazlı cinsiyete dayalı ücret farkı ortalaması ise %21,1.

Raporda aynı zamanda farklı meslek gruplarında da cinsiyete dayalı ücret farkı oranlarına değiniliyor. Örneğin kadın çalışan oranının %70 olduğu ”İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” sektöründe cinsiyete dayalı ücret farkı oranı %39,9 olarak karşımıza çıkıyor.

Kadın çalışan oranı yüksek bir diğer sektör olan ”Finans ve Sigorta Faaliyetleri”nde ise %43 gibi yüksek bir kadın çalışan oranına karşılık cinsiyete dayalı ücret farkı oranı %20,8.

Ücret farkının kapatılmasının dünya ekonomisine katkısı da çok büyük olacak;

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yayınlanan bir analize göre kadın/erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkının ortadan kalması, küresel ekonomiye yaklaşık 7 trilyon dolarlık katkı sağlayacak…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir